ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

továbbiakban: ÁSZF

ÜZEMELTETŐ

OBZ-TRD Kft.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Guti Ország u. 9.

Cégjegyzékszám: 13-09-194019

Adószám: 26362564-2-13

továbbiakban, mint Üzemeltető

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Üzemeltető által működtetett webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül Üzemeltető és a vásárlást lebonyolító természetes- vagy jogi személy (továbbiakban: Vásárló) között, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés.

 

Az Üzemeltető a szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes és jogi személyazonosító adatokat és lakcímet, székhelyet, szállítási címet, telephelyet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámla számát, online azonosítóját.

 

Az Üzemeltető számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes és jogi személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.

 

A megrendelés online módon csak a www.beeromasort.shop oldalon keresztül jöhet létre. Email-ben, és telefonon Az Üzemeltető nem fogad el megrendeléseket.

 

A Vevő a megrendelés véglegesítésével elfogadja és önmagára nézve kötelezően betartandónak tekinti jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat.

MEGRENDELÉS

Az Üzemeltető webáruházában Vevő a vásárlás során saját akaratából adja meg adatait, mely adatkezelés szempontjából az érintett hozzájárulásának minősül.

 

Az adatok tartalmáért Vevő felel. Hibás vagy hamis adatokból eredő károkért Üzemeltetőt felelősség nem terheli. Amennyiben a megadott adatok hibásak vagy hamisak és az ellenőrzés nem járt sikerrel úgy a regisztráció/megrendelés törlésre kerül.

 

Üzemeltető a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartása mellett kezeli a Vevő adatait, melynek részleteit az Üzemeltető mindenkori hatályos Adatkezelési Szabályzata tartalmazza

MEGRENDELÉSK KEZELÉSE

Megrendelés esetén Vevőnek meg kell adnia a számlázási és szállítási adatait, mely adatokat Üzemeltető a mindenkor hatályos Adatkezelési Szabályzata szerint kezel.

 

Vevő a megrendelésről visszaigazolást kap e-mail-ben, amelyben a megrendelés minden lényeges adata feltüntetésre kerülnek.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy Üzemletető minden törekvése ellenére előállhat raktárhiány, amiért nem vagy csak részben tudja kiszolgálni Vevőt. Ebben az esetben Üzemeltető tájékoztatja Vevőt. Vevő az ebből származó kellemetlenségeiért kártérítéssel nem élhet.

 

Vevő kötelessége a megrendelt áruk átvételéről és kifizetéséről gondoskodni az általa választott szállítási és fizetési módnak megfelelően.

Üzemeltető a szállítási költséget a megrendelt termékek súlya alapján számítja ki.

A futárszolgálattal érvényben lévő szerződés értelmében  a csomagok súlya nem haladhatja meg a 30 kg-t. Így az egy időben és ugyanarra a szállítási címre leadott megrendelés esetében, ha a megrendelt termékek súlya meghaladja a 30 kg-t, akkor azokat külön maximum 30 kg-os csomagegységekben fogja a Üzemeltető feladni Vevő részére.

Minden megkezdett 30 kg-os csomag szállítási díja 2.680,- Ft.

 

Ez az összeg a szállítási díjon felül tartalmaz minden adminisztrációs és egyéb költséget, mely a csomagok címzetthez történő eljuttatásához szükségesek.

A csomagok maximális szállítási határideje 5 munkanap.

 

Amennyiben ennyi időn belül Vevő nem kapja meg a csomagot és nem kap semmilyen tájékoztatást Üzemeltetőtől vagy a futárszolgálattól a csomaggal kapcsolatban (esetleg törés, elvesztés) Vevő jelezheti ezt az Üzemeltető elérhetőségeinek valamelyikén. Ebben az esetben Üzemeltető tájékozódik és az eredményről Vevőt tájékoztatja a kialakult helyzetről és annak megoldásáról.

A csomagok esetleges 5 munkanapot meghaladó kézbesítése miatt Üzemeltetőt kártérítési kötelezettség nem terheli Vevő felé.

Ajándékba, jeles eseményre szánt termékek megfelelő időben történő megrendelése Vevő feladata. A Vevő számára ebből a szempontból, bármilyen okból, késve érkező csomagokért Üzemeltetőt nem terheli kártérítési felelősség.

Csomagszállítási szempontból az ún. kiemelt időszakokban, amilyen például a november és december a kereskedők Black Friday akciói és a karácsony miatt a csomagok szállítási határideje megnövekedhet. Az időben történő megrendelés ugyancsak Vevő kötelessége.

 

A csomag elvesztése vagy sérülése esetén Vevő dönthet úgy, hogy nem kéri a csomag újraküldését. Ebben az esetben, ha Vevő a termékeket a megrendeléskor már kifizette kérheti annak visszafizetését Az ASzF Visszavásárlás pontban rögzítetteknek megfelelően.

VISSZAVÁSÁRLÁS

Jelen ÁSZF Általános Rendelkezések pontjaiban meghatározottak szerint létrejött szerződéstől Vásárló élelmiszerek esetében 14 napon belül, egyéb termékek esetében 30 napon belül elállhat. Vásárlót az elállási jog kizárólag az Internetes vásárlások esetében illeti meg!

 

Élelmiszer esetében a 14 napon belüli elállási jog csak abban az esetben illeti meg a Vásárlót, ha a visszaadni szánt termék(ek) csomagolása eredeti és bontatlan, valamint a szavatossági ideje még nem járt le. 

Elállás esetén Vásárlónak saját költségén vissza kell juttatnia Üzemeltető üzletébe (2092 Budakeszi, Pátyi út 5.) a visszavásárlása szánt terméket, termékeket.

Üzemeltető a hozzá visszajuttatott, sértetlen (bontatlan) termékek árát visszafizeti Vásárlónak. A visszafizetés formáját Vásárló határozza meg. A visszafizetés módja lehet banki átutalás, postai csekk vagy készpénz.

 

Készpénzben történő visszafizetés csak a Üzemeltető üzletében a Vásárló személyes jelenlétében lehetséges.

 

Amennyiben a Vásárló a visszaszállított termékek árát készpénzben kéri, akkor erről Üzemeltetőt legalább 2 munkanappal korábban értesítenie kell, hogy az üzletben rendelkezésre álljon a szükséges mennyiségű készpénz.

Elállás esetén vevő felelőssége gondoskodnia arról, hogy élelmiszer esetében a Üzemeltető üzletébe visszaérkező termékek a beérkezés napján még kereskedelmi forgalomba hozható legyen, tehát még ne járjon le a szavatossága. Postával vagy futárcéggel visszajuttatott termékek esetében a beérkezés napja a postástól vagy futártól történő átvétel napja, melyet a posta vagy a futárcég rögzít. Személyes visszaszállítás esetén pedig a termék beszállításának napja figyelembe véve a legalább 2 munkanapos értesítést készpénzes visszafizetés esetén. Amennyiben Vásárló személyesen hozza vissza a termékeket, de erről Üzemeltetőt legalább 2 munkanappal korábban nem értesíti az ebből származó károkért és késedelemért Üzemeltetőt felelősség nem terheli. Abban az esetben, ha az értesítés elmarad ez mellett Üzemeltető üzletében nincs a visszafizetéshez elegendő készpénz és a termékek szavatossági ideje 2 munkanap múlva lejár Üzemeltető megtagadhatja a visszafizetést és a Vevői elállást.

Elállás esetén rész vagy több részletben történő kifizetésre nincs lehetséges.

Üzemeltető az eredeti számla vevői adataival megegyező jóváíró számlát állít ki. A számla összegből Üzemeltető jogosult levonni az átutalás vagy postai készpénz feladás aktuális költségét és az így fennmaradt összeget küldi el Vevőnek.

A visszafizetés formájától függően Vásárlónak meg kell adnia Üzemeltető részére a bankszámla adatait és/vagy nevét, címét. Üzemeltető a Vásárlótól így megkapott adatokkal a hatályos Adatkezelési Szabályzatában foglaltak kezeli.

PANASZKEZELÉS

Vevő panaszaikat emailben a paulanershopt@gmail.com email címre vagy postai levél útján a 2051 Biatorbágy, Guti Ország u. 9. címre is elküldheti.

 

Üzemeltető a bejelentést kivizsgálja és a beérkezésétől számított 30 napon belül az eredményről tájékoztatja Vevőt, ill. a panaszt tevőt.

 

A panasz elutasítása esetén Üzemeltető köteles megadni a további jogorvoslati lehetőségeket, amelyek Vevő, ill. a panaszt tevő rendelkezésére állnak.

Üzemeltetővel kapcsolatos panaszaival Vevő az alábbi hatóságok felé is fordulhat:

 

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője

2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.

Levelezési cím: 1525 Budapest, Postafiók 30.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A weboldalon szereplő adatokat (fotók, videók, szövegek, stb.) Üzemeltető előzetes írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben felhasználni, másolni tilos. Azzal szemben, aki ezt megszegi Üzemeltető kártérítési igénnyel léphet fel. A kártérítés mértéke fotók esetében pixelenként 10-, forint, írott anyagok esetében szavanként, melybe az „a” és az „és” szavak is bele értendők 1.000,- forint.

 

A weboldalon szereplő adatok változtatásának jogát a Üzemeltető fenntartja.

Üzemeltető Online Sörboltjában megtalálható termékfotók első sorban illusztrációk. A gyártók fenntartják a jogot magának arra, hogy a csomagolások arculatát bármikor megváltoztassa vagy ugyanazt a terméket egy isőben több különböző arculattal is forgalmazza.

 

Az elírásokból, sajtóhibákból származó károkért Üzemeltetőt kártérítési felelősség nem terheli.

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2001. évi CVIII. - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló tv., a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet - az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre, valamint az 1959. évi IV. - a Polgári Törvénykönyv előírásai és rendelkezései az irányadók.

 

Vitás esetben felek törekednek a konstruktív peren kívüli megoldásra. Ennek hiányában Vevő és Üzemeltető együttesen az Üzemeltető székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.